Aktuelt

Den vanskelige ytringsfriheten

1. INNLEDNING I likhet med andre borgere har arbeidstakere grunnlovbeskyttet ytringsfrihet. Samtidig har de lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver. Lojalitetsplikten er ulovfestet, men det er sikker rett at den setter visse grenser for arbeidstakernes frihet til å ytre seg. Det er ikke alltid klart hvor grensen går mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt. Dette må vurderes konkret i det enkelte tilfellet ut fra en rekke ulike momenter. Vi skal se nærmere på noen av disse momentene, og vi skal

Ny utgave av Eurojuris Informerer

Årets høstnummer av Eurojuris Informerer er nå lansert i elektronisk format og PDF nedlasting. Denne utgavens tema er Arbeidsrett og arbeidsliv. Les siste utgave av Eurojuris Informerer ved å klikke her

Arbeidere holder frem plantegning på byggeplass

Overtakelse og sluttoppgjør i entreprisesaker

1. INNLEDNING Bygge- og anleggsarbeider er ofte komplekse, langvarige og med mange parter involvert. I tillegg er normalen at det skjer endringer i entreprenørens arbeidsforpliktelse under byggeperioden. Partene har naturlig nok et behov for avklaring ved entreprisens slutt, og standardkontraktene har derfor formaliserte regler om både overtakelsesforretning og sluttoppgjør. Standardkontraktene har formaliserte regler om både overtakelsesforretning og sluttoppgjør ved entreprisens slutt. Denne artikkelen omhandler avtaler som reguleres av standardkontrakter (NSkontrakter). Entrepriser der partene ikke har

Unposed group of creative business people in an open concept office brainstorming their next project

Gjennomføring av tilbudkonkurransen og dialogen ved offentlige anskaffelser

1. NYTT REGELVERK OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. januar 2017 trådte ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser i kraft (heretter henholdsvis LOA og FOA). En av de viktigste endringene i FOA er at oppdragsgivere nå har rett til å forhandle med leverandører ved anskaffelser som hører inn under FOA del II. Forbygge- og anleggskontrakter vil det si anskaffelser med en verdi på mellom 1,1 og 44 millioner kroner eks. mva. I den nye forskriften er

Illustrasjonsbilde til nyhetssak om klage på bolig. Bilde av nybygg.

Klage på bolig? Viktig dom fra Høyesterett om vesentlighetskravet i avhendingslova § 3-9

Kjøp og salg av boligeiendom reguleres av avhendingslova. Utgangspunktet etter avhendingslova er at en eiendom har en mangel dersom den ikke er i samsvar med de krav til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen. I praksis selges imidlertid nesten alle eiendommer «som den er». Dette begrenser selgers ansvar overfor kjøper. «Som den er-reservasjonen» gjør at mangelspørsmålet må vurderes ut fra avhendingsloven § 3-9. Etter denne bestemmelsen har en eiendom som selges med «som

Forslag til endringer i aksjelovgivningen

Nærings- og fiskeridepartementet har fremmet forslag til forenklinger i aksjelovgivningen. Hensikten bak lovforslaget er å forenkle og modernisere aksjelovgivningen og departementet mener forslagene kan spare næringslivet for mellom 1,3 – 2,4 milliarder kroner årlig. Endringene vil særlig komme små- og mellomstore aksjeselskaper til gode gjennom forenklede og mer fleksible saksbehandlingsregler. Endringsforslagene gjelder blant annet elektroniske løsninger, aksjeselskapers organisasjon, kapitalreglene, fravalg av revisjon og krav til særattestasjoner. Digitalisering Regjeringen foreslår at lovgivningen gjøres teknologinøytral. En rekke

Profilbilde Magnus Bøckmann

Ny advokat

Vi har gleden av å introdusere Magnus Bøckmann som ny advokat hos oss. Magnus er 38 år og kommer fra Fredrikstad. Han har sin master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og fikk advokatbevilling i 2012. Magnus vil primært jobbe med forretningsjus, entrepriserett, kontraktsrett, arbeidsrett samt konkurs- og boarbeid. Han bistår også private i sivilrettslige spørsmål. Ta gjerne kontakt med Magnus: Kontaktinformasjon Magnus Bøckmann

Oppløsning av borettslag

Borettslagsmodellen er på mange måter bedre egnet for finansiering og drift av boligfellesskap enn en selveierstruktur (eierseksjonssameier). Hvorfor oppløsning? Det kan være flere grunner til å oppløse et borettslag. Vi har eksempler på at det skapes verdier for eierne når borettslag omdannes til selveierboliger i et eierseksjonssameie fordi leilighetenes salgsverdi øker. I enkelte tilfeller kan dette føre til at det blir mulig å selge leiligheter som tidligere var uselgelige. I andre tilfeller er eneboliger bygd

Har du forsikring fra If får du nå avtalepris hos Advokatfirmaet Ytterbøl

En hyggelig tvist med If og Ytterbøl & Co

Er du kunde hos IF Skadeforsikring, får du nå rimeligere priser om du trenger juridisk bistand fra Ytterbøl & Co. If Skadeforsikring har gått inn en samarbeidsavtale med advokatkontorene i Eurojuris Norge som Advokatfirmaet Ytterbøl & Co er en del av. Les mer om dette på Eurojuris.no

Hvem har ansvaret når boligen synker i leira og selger er et avviklet selskap?

Mange eiendommer utvikles, bebygges og selges av aksjeselskaper som er opprettet for å gjennomføre enkeltprosjekter, og hvor selskapet deretter avvikles og verdiene fordeles på aksjonærene. Når feil og mangler oppdages etter noen år, har kjøperen dermed ingen selger å rette mangels-kravet mot. I noen tilfeller vil det da kunne være mulig å nå fram med erstatningskrav mot styremedlemmene eller aksjonærene i utbyggingsselskapet personlig. Både for utbyggere og boligkjøpere kan dette ha stor økonomisk betydning. For