Aktuelt

COVID-19 Utleie av næringseiendom

Allerede før Covid-19, kunne vi se at handelsbedriftene hadde det svært tungt. Nå varsles permitteringer i flere bransjer, og noen bransjer har fått krav om å stenge helt ned. Garanti – depositum Konsekvensene for utleier ved betalingsmislighold eller konkurs avhenger av om kontrakten har lagt til rette for gode garanti- og depositumsbestemmelser i avtaleverket. Vi ser ofte at selv om det er avtalt depositum eller garanti i leieforholdet, så følges ikke dette opp i praksis.

Koronaviruset – rettslige problemstillinger

Nesten alle virksomheter rammes i disse dager av Koronaviruset og det oppstår da spørsmål blant annet knyttet til: Håndtering av ansatte, herunder sykemeldinger og permitteringer Avlyste arrangementer Manglende evne til å levere etter avtale Manglende forsyninger eller leveranser fra kontraktsparter Kontraktsforpliktelser Når det gjelder virksomhetens kontraktsforpliktelser, vil det blant annet oppstå spørsmål om det er virksomheten som har risikoen ved at den ikke er i stand til å etterleve sine kontraktsforpliktelser, eller om dette er

Ny partner og ny advokat

Advokat Magnus Bøckmann (41 år) er tatt opp som partner i Advokatfirmaet Ytterbøl & Co, og Sigrid Fagerli (28 år) har fått advokatbevilling. Vi gratulerer! Sigrid Fagerli har arbeidet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Ytterbøl & Co siden januar 2018. Hun arbeider særlig med arbeidsrett, arve- og familierett, kontraktsrett og fast eiendom. Magnus Bøckmann har arbeidet som advokat i Advokatfirmaet Ytterbøl & Co siden april 2017. Han arbeider særlig med forretningsjus, entrepriserett, kontraktsrett, arbeidsrett samt arv

Nye regler om varsling

Med virkning fra 1. januar i år er det innført nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven. Hensikten er å styrke vernet av varslere og gjøre reglene enklere å forstå. Når det varsles, har arbeidsgiver nå en lovfestet plikt til å følge opp varselet. Arbeidsgiver må også utarbeide skriftlige rutiner for intern varsling, både for framgangsmåte og arbeidsgivers håndtering og oppfølging. Plikten til å utarbeide rutiner for intern varsling gjelder for alle arbeidsgivere som jevnlig sysselsetter

Ny skattemelding i 2020 – løpende skatteoppgjør!

I år vil de fleste lønnstagere og pensjonister motta skattemelding med et helt nytt utseende. Den nye skattemeldingen vil være forhåndsutfylt med opplysninger slik vi er vant til, men den vil være mer brukervennlig i form av at det blir lettere å kontrollere og lettere å endre forhåndsutfylte opplysninger. Inndeling i temaer De gamle postene er endret og erstattet med temaer som naturlig hører sammen: –   Arbeid, trygd og pensjon –   Bank, lån og forsikring

På tide med et generasjonsskifte?

1. Januar 2014 fjernet den første Solberg-regjeringen arveavgiften og siden da har det vært mulig å motta arv og gave helt skattefritt. I forbindelse med at arveavgiften ble fjernet, ble det innført et kontinuitetsprinsipp i skatteloven. Det vil si at mottaker overtar arvelater/givers inngangsverdier og skattemessige stilling. For noen eiendeler innebar dette en betydelig skattebesparelse, for andre en skatteøkning. I 2019 kom det et forslag fra SV om å gjeninnføre arveavgiften. Kun SV og Rødt

Vellykket frokostsmøte for bygg- og anleggsbransjen

Fredag 15. november hadde vi et frokostmøte for inviterte kunder innenfor bygg- og anleggsbransjen. Tema for frokostmøtet var direktekrav og plunder- og heftkrav. Tilstede var entrepriseadvokatene Håkon Sannrud, Ole-Jacob Martinsen, Magnus Bøckmann og Kjersti Andreassen Aas. Foredragsholdere var Kjersti Andreassen Aas og Håkon Sannrud.

Snekkere på taket på et nybygg

Avholdt kurs for Mataki Members 10. oktober

Torsdag 10. oktober var Advokatfirmaet Ytterbøl & Co invitert av Nordic Waterproofing til å holde kurs for Mataki Members på Støtvig hotell. Det var et heldagskurs om entreprisekontrakter. Kurset handlet særlig om de strenge varslingsreglene som følger av Norsk Standard 8405/8425 og 8407/8417 som regulerer kontraktene for bygg- og anleggsbransjen. På dette kurset deltok takentreprenører som ga uttrykk for at kurset var av stor praktisk betydning for deres arbeidshverdag. Foredragsholdere var Kjersti Andreassen Aas og

Hva er bedriften din verd og hvordan kan due diligence påvirke verdien?

Velkommen til frokostseminar i Sarpsborg 17. oktober kl 08.30 – 10.30. Weibull AS og Advokatfirmaet Ytterbøl & Co har gleden av å invitere til høstens seminar hvor vi belyser to sentrale temaer i forbindelse med salg av virksomheter: selskapsverdi og due dilligence. Det kan være mange fallgruver knyttet til disse temaene. Foredragsholdere fra oss er Kristin Kolstad Hansen og Petter Koren. Du melder deg enkelt på via Weilbulls nettside her.  

Kan man si opp ansatte som følge av høyt sykefravær?

Ansatte med høyt sykefravær kan være en utfordring for virksomheten. Sykefraværet kan utgjøre en økonomisk belastning og kan gjøre det vanskelig for virksomheten å planlegge og gjennomføre sine aktiviteter. Den ansatte på sin side vil være i en sårbar livssituasjon og har behov for vern og stabilitet knyttet til arbeidsforholdet. Ved høyt sykefravær vil det derfor ofte oppstå en interessekonflikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilket vern den ansatte har,