Aktuelt

På tide med et generasjonsskifte?

1. Januar 2014 fjernet den første Solberg-regjeringen arveavgiften og siden da har det vært mulig å motta arv og gave helt skattefritt. I forbindelse med at arveavgiften ble fjernet, ble det innført et kontinuitetsprinsipp i skatteloven. Det vil si at mottaker overtar arvelater/givers inngangsverdier og skattemessige stilling. For noen eiendeler innebar dette en betydelig skattebesparelse, for andre en skatteøkning. I 2019 kom det et forslag fra SV om å gjeninnføre arveavgiften. Kun SV og Rødt

Vellykket frokostsmøte for bygg- og anleggsbransjen

Fredag 15. november hadde vi et frokostmøte for inviterte kunder innenfor bygg- og anleggsbransjen. Tema for frokostmøtet var direktekrav og plunder- og heftkrav. Tilstede var entrepriseadvokatene Håkon Sannrud, Ole-Jacob Martinsen, Magnus Bøckmann og Kjersti Andreassen Aas. Foredragsholdere var Kjersti Andreassen Aas og Håkon Sannrud.

Snekkere på taket på et nybygg

Avholdt kurs for Mataki Members 10. oktober

Torsdag 10. oktober var Advokatfirmaet Ytterbøl & Co invitert av Nordic Waterproofing til å holde kurs for Mataki Members på Støtvig hotell. Det var et heldagskurs om entreprisekontrakter. Kurset handlet særlig om de strenge varslingsreglene som følger av Norsk Standard 8405/8425 og 8407/8417 som regulerer kontraktene for bygg- og anleggsbransjen. På dette kurset deltok takentreprenører som ga uttrykk for at kurset var av stor praktisk betydning for deres arbeidshverdag. Foredragsholdere var Kjersti Andreassen Aas og

Hva er bedriften din verd og hvordan kan due diligence påvirke verdien?

Velkommen til frokostseminar i Sarpsborg 17. oktober kl 08.30 – 10.30. Weibull AS og Advokatfirmaet Ytterbøl & Co har gleden av å invitere til høstens seminar hvor vi belyser to sentrale temaer i forbindelse med salg av virksomheter: selskapsverdi og due dilligence. Det kan være mange fallgruver knyttet til disse temaene. Foredragsholdere fra oss er Kristin Kolstad Hansen og Petter Koren. Du melder deg enkelt på via Weilbulls nettside her.  

Kan man si opp ansatte som følge av høyt sykefravær?

Ansatte med høyt sykefravær kan være en utfordring for virksomheten. Sykefraværet kan utgjøre en økonomisk belastning og kan gjøre det vanskelig for virksomheten å planlegge og gjennomføre sine aktiviteter. Den ansatte på sin side vil være i en sårbar livssituasjon og har behov for vern og stabilitet knyttet til arbeidsforholdet. Ved høyt sykefravær vil det derfor ofte oppstå en interessekonflikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilket vern den ansatte har,

Ny advokat

Vi har gleden av å introdusere Kristin Kolstad Hansen som ny advokat hos oss. Kristin har sin master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og tok advokatbevillingen i 2018. Kristin har lang erfaring fra skatteetaten, samt flere års erfaring som advokatfullmektig/advokat for Ernst & Young AS. Mange av våre klienter kjenner henne allerede derfra. Kristin er spesialisert innenfor skatte- og selskapsrett. Hun lang erfaring som skatterådgiver for næringsdrivende og aksjonærer, og har særlig kompetanse innenfor

Nyhetsartikkel

Vi er ISO-sertifisert!

Vi har i dag mottatt beviset for at Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS er ISO-sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015. ISO 9001 er verdens mest anerkjente standarder for kvalitetsledelse. Sertifiseringen er således et bevis på at Ytterbøl & Co aktivt jobber for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet. ISO-sertifiseringen bidrar også til at vi kontinuerlig jobber med forbedringer i alle ledd av vår virksomhet. ISO 9001:2015 er basert på følgende 7 prinsipper for

Ansiennitet er ikke «hovedregelen»

Det var ikke riktig av lagmannsretten å kalle ansiennitetsprinsippet for en «hovedregel». Det slår Høyesterett fast i en dom som ble avsagt 28. februar 2019. Saken var så viktig at NHO og LO opptrådte som partshjelpere på hver sin side, og det var på forhånd knyttet stor spenning til Høyesteretts avgjørelse. Saken gjaldt oppsigelser som følge av nedbemanning i en bedrift med tariffavtale, hvor arbeidsgiver var bundet av Hovedavtalens bestemmelse om at «ansienniteten (kan) fravikes

Ytterbøl & Co deltar på Arbeidslivsdagene i Bergen og Oslo

Arbeidslivsdagene er en viktig arena der jusstudenter kan bli kjent med fremtidige arbeidsgivere. Advokatfirmaet Ytterbøl & Co deltar på messedagene i Bergen onsdag 6. februar og i Oslo fredag 15. februar. På stand i Bergen møter du partner Petter Koren og advokatfullmektig Sigrid Fagerli. I Oslo møter du partner Håkon Sannrud og advokat Magnus Bøckmann. Du finner oss på Eurojuris-stand. Kom innom for en prat da vel! 🙂 For oss er traineeordningen den viktigste rekrutteringskanalen.

Fysisk veibom

Fordeling av utgifter til vedlikehold og utbedring av private veger

Vegnettet i Norge består av både private og offentlige veger. Private veger eies av ulike grunneiere, andelslag, velforeninger og lignende. Disse vegene driftes og vedlikeholdes i regi av eierne. I praksis oppstår det ofte spørsmål om hvordan kostnadene til vedlikeholdet skal fordeles mellom brukerne av vegen. Er det de som bruker vegen mest som skal betale mest, eller skal kostnadene fordeles likt på alle? Og hvilke vedlikeholdstiltak av vegen kan brukerne kreve? 1. OFFENTLIG ELLER