Aktuelt

Statsbudsjettet 2021

Onsdag 7. oktober la regjeringen fram forslag til statsbudsjett for 2021. Jan Tore Sanner presiserte innledningsvis at den sittende regjeringen allerede har redusert skatter og avgifter med til sammen 30 milliarder. En vanlig familie har i den samme perioden fått 14 000 kroner mindre i skatt i året. Spørsmålet er om skattelettelsene vil fortsette neste år? Ifølge regjeringens egne beregninger vil personer med årsinntekt på 500 000 kroner få i gjennomsnitt 500 kroner i skattelette

Ny arvelov – viktige endringer

Den 1. januar 2021 trer den nye arveloven i kraft. Da øker grensen for pliktdelsarv til hvert barn fra 1 til 1,5 millioner kroner. Det kan i noen tilfeller gjøre det nødvendig for par med særkullsbarn å lage helt nye ordninger for å sikre at den som lever lengst kan bli boende i boligen. Dersom tidligere utdelte gaver skal regnes som forskudd på arv, må det også besluttes før nyttår. Reglene om pliktdel sikrer at

COVID-19 – Tiltak for bedrifter og ansatte

Regjeringen innfører nasjonale tiltak for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronasituasjonen. Tiltakene skal hjelpe bedriftene gjennom en krevende tid og på den måten sikre flest mulig arbeidsplasser. Hva skal til for at din bedrift kommer seg gjennom krisen; hva har bedriften behov for og hvilke tiltak har bedriften og de ansatte krav på? Advokatfirmaet Ytterbøl & Co har god tverrfagligkompetanse innenfor fagområdene skatt og avgift, selskapsrett og arbeidsrett. Vi holder oss løpende oppdatert på

Plutselige og voldsomme valutasvingninger

Etter at regjeringen iverksatte de strenge korona-tiltakene 12. og 13. mars, opplevde Norge store valutasvingninger. Den norske krona svekket seg vesentlig mot både dollar og euro, og dette har skapt utfordringer for en rekke importvirksomheter. Spørsmålet for mange er nå om disse svingningene gir grunnlag for å kreve revisjon av inngåtte fastprisavtaler. Dersom du har spørsmål rundt dette, kan du ta kontakt med Håkon Sannrud på telefon 995 64 949 eller e-post til hakon.sannrud@ytterbol.com.

Har du blitt permittert eller fått oppsigelse og skal søke dagpenger?

Et stort antall arbeidstakere mottar nå oppsigelse eller varsel om permittering. For mange vil dette være deres første møte med NAV. Vi har noen enkle tips til deg for å begrense saksbehandlingstiden hos NAV slik at du kan få dagpenger så raskt som mulig. Meld deg som arbeidssøker og send meldekort umiddelbart. Du må melde deg som arbeidssøker og levere meldekort annenhver uke for å kunne motta dagpenger. Legg all relevant dokumentasjon ved søknaden. Ellers

COVID-19 Utleie av næringseiendom

Allerede før Covid-19, kunne vi se at handelsbedriftene hadde det svært tungt. Nå varsles permitteringer i flere bransjer, og noen bransjer har fått krav om å stenge helt ned. Garanti – depositum Konsekvensene for utleier ved betalingsmislighold eller konkurs avhenger av om kontrakten har lagt til rette for gode garanti- og depositumsbestemmelser i avtaleverket. Vi ser ofte at selv om det er avtalt depositum eller garanti i leieforholdet, så følges ikke dette opp i praksis.

Koronaviruset – rettslige problemstillinger

Nesten alle virksomheter rammes i disse dager av Koronaviruset og det oppstår da spørsmål blant annet knyttet til: Håndtering av ansatte, herunder sykemeldinger og permitteringer Avlyste arrangementer Manglende evne til å levere etter avtale Manglende forsyninger eller leveranser fra kontraktsparter Kontraktsforpliktelser Når det gjelder virksomhetens kontraktsforpliktelser, vil det blant annet oppstå spørsmål om det er virksomheten som har risikoen ved at den ikke er i stand til å etterleve sine kontraktsforpliktelser, eller om dette er

Ny partner og ny advokat

Advokat Magnus Bøckmann (41 år) er tatt opp som partner i Advokatfirmaet Ytterbøl & Co, og Sigrid Fagerli (28 år) har fått advokatbevilling. Vi gratulerer! Sigrid Fagerli har arbeidet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Ytterbøl & Co siden januar 2018. Hun arbeider særlig med arbeidsrett, arve- og familierett, kontraktsrett og fast eiendom. Magnus Bøckmann har arbeidet som advokat i Advokatfirmaet Ytterbøl & Co siden april 2017. Han arbeider særlig med forretningsjus, entrepriserett, kontraktsrett, arbeidsrett samt arv

Nye regler om varsling

Med virkning fra 1. januar i år er det innført nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven. Hensikten er å styrke vernet av varslere og gjøre reglene enklere å forstå. Når det varsles, har arbeidsgiver nå en lovfestet plikt til å følge opp varselet. Arbeidsgiver må også utarbeide skriftlige rutiner for intern varsling, både for framgangsmåte og arbeidsgivers håndtering og oppfølging. Plikten til å utarbeide rutiner for intern varsling gjelder for alle arbeidsgivere som jevnlig sysselsetter

Ny skattemelding i 2020 – løpende skatteoppgjør!

I år vil de fleste lønnstagere og pensjonister motta skattemelding med et helt nytt utseende. Den nye skattemeldingen vil være forhåndsutfylt med opplysninger slik vi er vant til, men den vil være mer brukervennlig i form av at det blir lettere å kontrollere og lettere å endre forhåndsutfylte opplysninger. Inndeling i temaer De gamle postene er endret og erstattet med temaer som naturlig hører sammen: –   Arbeid, trygd og pensjon –   Bank, lån og forsikring