Aktuelt

Tid for omorganisering i virksomheten?

Er tiden inne for å tenke på endringer i virksomheten? Ønsker du en mer hensiktsmessig struktur, er det andre i bedriften som skal få være med på laget, ønsker du å slippe barna til eller er tiden inne for å selge? Høsten er tiden for omorganiseringer og transaksjoner. I Advokatfirmaet Ytterbøl & Co jobber vi bredt og tverrfaglig innenfor områdene selskapsrett, kontraktsrett, skatt og avgift. Vi bistår i dag alt fra Østfolds største konsern til

Når samboeren dør

Det har kommet ny arvelov og mange spør om det har kommet regler som styrker gjenlevende samboers stilling på bekostning av avdødes barn og arvinger etter loven. Svaret er at det har det ikke. Under arbeidet med ny lov, ble det foreslått regler som skulle gi gjenlevende samboer omtrent samme rettigheter til arv og uskifte som ektefeller, men dette forslaget møtte motstand fra de fleste høringsinstansene, departementet og i Stortinget. Man ønsket å beholde samboerskap

Skattefrie gaver til ansatte – høyere beløp og større fleksibilitet

Den skattefrie beløpsgrensen for gaver til ansatte er nå økt fra 2 000 kroner til 5 000 kroner, og i tillegg er ordningen gjort mer fleksibel for arbeidsgiver. Skattefrie gaver og skattefrie personalrabatter kan nå gis den ansatte for til sammen inntil 13 000 kroner per år. I 2020 kunne arbeidsgiver gi en gave innenfor en beløpsgrense på kr 2 000 pr år som en generell ordning til alle i bedriften. Fra og med inntektsåret 2021 er det

Hanne Fredriksen har mottatt sin advokatbevilling!

Hanne Fredriksen kan med rette praktisere som advokat. Advokatfirmaet Ytterbøl & Co gratulerer så mye! Hanne var trainee hos oss mars 2018, og etter endt studie var vi så heldig å kunne tilby Hanne jobb som advokatfullmektig. I perioden som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Ytterbøl & Co har Hanne opparbeidet seg kompetanse innen flere fagområder, særlig innenfor alle former for fast eiendoms rettsforhold og kontraktsrett. En milepæl er nådd, vi ønsker lykke til! Les mer om

Vil du bli advokatfullmektig hos oss?

Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS er østfoldregionens største advokatfirma. Vi driver en allsidig praksis med hovedvekt på klienter i vårt område. Våre klienter skal oppleve personlig engasjement og god oppfølging. Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS er medlem av Eurojuris Norge AS, en landsdekkende sammenslutning av 17 uavhengige advokatfirmaer som samarbeider faglig og sosialt. I tillegg til å være en del av et større nasjonalt fagmiljø, er vi også en del av det internasjonale nettverket Eurojuris

Statsbudsjettet 2021

Onsdag 7. oktober la regjeringen fram forslag til statsbudsjett for 2021. Jan Tore Sanner presiserte innledningsvis at den sittende regjeringen allerede har redusert skatter og avgifter med til sammen 30 milliarder. En vanlig familie har i den samme perioden fått 14 000 kroner mindre i skatt i året. Spørsmålet er om skattelettelsene vil fortsette neste år? Ifølge regjeringens egne beregninger vil personer med årsinntekt på 500 000 kroner få i gjennomsnitt 500 kroner i skattelette

Ny arvelov – viktige endringer

Den 1. januar 2021 trer den nye arveloven i kraft. Da øker grensen for pliktdelsarv til hvert barn fra 1 til 1,5 millioner kroner. Det kan i noen tilfeller gjøre det nødvendig for par med særkullsbarn å lage helt nye ordninger for å sikre at den som lever lengst kan bli boende i boligen. Dersom tidligere utdelte gaver skal regnes som forskudd på arv, må det også besluttes før nyttår. Reglene om pliktdel sikrer at

COVID-19 – Tiltak for bedrifter og ansatte

Regjeringen innfører nasjonale tiltak for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronasituasjonen. Tiltakene skal hjelpe bedriftene gjennom en krevende tid og på den måten sikre flest mulig arbeidsplasser. Hva skal til for at din bedrift kommer seg gjennom krisen; hva har bedriften behov for og hvilke tiltak har bedriften og de ansatte krav på? Advokatfirmaet Ytterbøl & Co har god tverrfagligkompetanse innenfor fagområdene skatt og avgift, selskapsrett og arbeidsrett. Vi holder oss løpende oppdatert på

Plutselige og voldsomme valutasvingninger

Etter at regjeringen iverksatte de strenge korona-tiltakene 12. og 13. mars, opplevde Norge store valutasvingninger. Den norske krona svekket seg vesentlig mot både dollar og euro, og dette har skapt utfordringer for en rekke importvirksomheter. Spørsmålet for mange er nå om disse svingningene gir grunnlag for å kreve revisjon av inngåtte fastprisavtaler. Dersom du har spørsmål rundt dette, kan du ta kontakt med Håkon Sannrud på telefon 995 64 949 eller e-post til hakon.sannrud@ytterbol.com.

Har du blitt permittert eller fått oppsigelse og skal søke dagpenger?

Et stort antall arbeidstakere mottar nå oppsigelse eller varsel om permittering. For mange vil dette være deres første møte med NAV. Vi har noen enkle tips til deg for å begrense saksbehandlingstiden hos NAV slik at du kan få dagpenger så raskt som mulig. Meld deg som arbeidssøker og send meldekort umiddelbart. Du må melde deg som arbeidssøker og levere meldekort annenhver uke for å kunne motta dagpenger. Legg all relevant dokumentasjon ved søknaden. Ellers