Aktuelt

Vi har flyttet i Moss

Vårt kontor i Moss har «flyttet over kanalen» til Henrich Gerners gate 8. Vi flytter inn i «Tapperiet», og har kontorer i 2. etasje sammen med bl.a. Metra Næringsmegling AS og Dash Group AS.

Støre-regjeringens statsbudsjett for 2022

I dag la den nye regjeringen fram sin tilleggsproposisjon der de endrer Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett. Det var på forhånd knyttet stor spenning til hvilke av den nye regjeringens varslede skatte- og avgiftsøkninger som faktisk ville komme. Forslagene bærer helt klart preg av et ønske om å øke skattene for de rikeste. Støre–regjeringen er en mindretallsregjering, og det gjenstår da å se om ett eller flere partier vil støtte deres budsjettforslag. Her er Støre-regjeringens foreslåtte

Statsbudsjettet 2022

Det har i lang tid vært spekulasjoner om hvorvidt det kommer et regjeringsskifte, og hvilke skatte- og avgiftsendringer en ny regjering i så fall innføre. Vi har fått et regjeringsskifte og det blir endringer, men hvordan vil regjeringsskiftet påvirke deg, din bedrift eller din arv? Hva skjer med formuesskatten? Kommer arveavgiften tilbake? Kan vi forvente en økt skattesats på utbytte? Tør den nye regjeringen røre den etablerte fritaksmetoden? I dag la regjeringen Solberg frem sitt

Vi er klare for Juristdagen lørdag 18. september!

Juristdagen er et årlig arrangement i regi av Juristforbundet. Fra klokken 11 til 14 står engasjerte og dyktige jurister på stands over hele Norge. Sammen med andre frivillige advokater, jurister og jusstudenter, er vi på plass i Fredrikstad sentrum, klare for å besvare henvendelser og spørsmål om juss. Årets tema er barn og unge – en gruppe vi mener fortjener litt ekstra oppmerksomhet!  

Vi ønsker Rolf velkommen som advokatfullmektig!

Vi gleder oss over å ha fått ny kollega med på laget: Rolf Olsen startet 1. september som advokatfullmektig hos oss. Rolf tok sin mastergrad ved Universitetet i Bergen våren 2021. Etter traineeoppholdet i vinter, var vi ikke i tvil om at Rolf er rett kanditat for oss. Vi ønsker Rolf hjertelig velkommen til oss!

Tid for omorganisering i virksomheten?

Er tiden inne for å tenke på endringer i virksomheten? Ønsker du en mer hensiktsmessig struktur, er det andre i bedriften som skal få være med på laget, ønsker du å slippe barna til eller er tiden inne for å selge? Høsten er tiden for omorganiseringer og transaksjoner. I Advokatfirmaet Ytterbøl & Co jobber vi bredt og tverrfaglig innenfor områdene selskapsrett, kontraktsrett, skatt og avgift. Vi bistår i dag alt fra Østfolds største konsern til

Når samboeren dør

Det har kommet ny arvelov og mange spør om det har kommet regler som styrker gjenlevende samboers stilling på bekostning av avdødes barn og arvinger etter loven. Svaret er at det har det ikke. Under arbeidet med ny lov, ble det foreslått regler som skulle gi gjenlevende samboer omtrent samme rettigheter til arv og uskifte som ektefeller, men dette forslaget møtte motstand fra de fleste høringsinstansene, departementet og i Stortinget. Man ønsket å beholde samboerskap

Skattefrie gaver til ansatte – høyere beløp og større fleksibilitet

Den skattefrie beløpsgrensen for gaver til ansatte er nå økt fra 2 000 kroner til 5 000 kroner, og i tillegg er ordningen gjort mer fleksibel for arbeidsgiver. Skattefrie gaver og skattefrie personalrabatter kan nå gis den ansatte for til sammen inntil 13 000 kroner per år. I 2020 kunne arbeidsgiver gi en gave innenfor en beløpsgrense på kr 2 000 pr år som en generell ordning til alle i bedriften. Fra og med inntektsåret 2021 er det

Hanne Fredriksen har mottatt sin advokatbevilling!

Hanne Fredriksen kan med rette praktisere som advokat. Advokatfirmaet Ytterbøl & Co gratulerer så mye! Hanne var trainee hos oss mars 2018, og etter endt studie var vi så heldig å kunne tilby Hanne jobb som advokatfullmektig. I perioden som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Ytterbøl & Co har Hanne opparbeidet seg kompetanse innen flere fagområder, særlig innenfor alle former for fast eiendoms rettsforhold og kontraktsrett. En milepæl er nådd, vi ønsker lykke til! Les mer om

Vil du bli advokatfullmektig hos oss?

Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS er østfoldregionens største advokatfirma. Vi driver en allsidig praksis med hovedvekt på klienter i vårt område. Våre klienter skal oppleve personlig engasjement og god oppfølging. Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS er medlem av Eurojuris Norge AS, en landsdekkende sammenslutning av 17 uavhengige advokatfirmaer som samarbeider faglig og sosialt. I tillegg til å være en del av et større nasjonalt fagmiljø, er vi også en del av det internasjonale nettverket Eurojuris