Aktuelt

Studenter som viser tommel opp

Traineeordning

Vi ansetter traineer i forbindelse med de årlige Arbeidslivsdagene, og vil da delta i både Bergen og Oslo. Søknader sendes inn i forbindelse med disse via Arbeidslivsdagenes egne ordninger, eller direkte til hakon.sannrud@ytterbol.com.

Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS er Østfolds største advokatfirma med kontorer i Sarpsborg, Fredrikstad, Moss og Halden. Vi vektlegger faglig høyt nivå, god service og kompetansebygging for å være det ledende advokatfirmaet i Østfold.

Som ledd i vårt langsiktige arbeid med å rekruttere medarbeidere, har vi en etablert traineeordning.

Vi ønsker å gi traineene arbeidsoppgaver som ligner arbeidsoppgavene til en advokat eller en advokatfullmektig. Typiske arbeidsoppgaver vil være arbeid med løpende korrespondanse og prosessdokumenter, utredning av juridiske spørsmål, samt bistand til å forberede rettsaker.

Et opphold hos oss vil gi innblikk i firmaets arbeid og oppfølging av klienter, og vår ambisjon er at alle traineer skal få følge en hovedforhandling i løpet av oppholdet sitt.

Vi vektlegger gode karakterer og lokal forankring. Vedlagt søknaden må det følge CV og karakterutskrift.

Del på Facebook
Del på LinkedIn