Plan- og bygningsrett

Innenfor arealplanlegging, byggesaksbehandling, krav til byggetomter, bygg, VVA (veg, vann og avløp), refusjoner, krav om utbyggingsavtaler osv. møter man et omfattende regelverk.

Vi gir råd om plan- og bygningsrettslige spørsmål i forbindelse med blant annet:

  • Eiendomsutvikling og utbygging
  • Forhandlinger og inngåelse av utbyggingsavtaler
  • Utarbeidelse av arealplaner og konsekvensutredninger
  • Plan- og byggesaksprosesser
  • Planlegging og gjennomføring av refusjon
  • Klager og byggesakstvister
  • Kartlegging av ansvarsforhold ved skader og mangler som følge av utbygging
  • Pålegg og krav til eksisterende bygg/ombygninger

Våre advokater med
fagområdet «Plan- og bygningsrett»