Organisering og omorganisering av virksomhet

Organisering og omorganisering av virksomhet er et av våre viktigste arbeidsområder hvor vi har lang og bred erfaring. Vi bistår i alle faser fra planleggingen og frem til omorganiseringen er gjennomført. Vi bistår med utforming av alle relevante avtaler og andre dokumenter.

Vi har særlig kompetanse innen selskaps- og skatterett. Det er viktig bl.a. for å kunne identifisere og sikre etablering av skatteoptimale løsninger og struktur. Bistand og rådgivning på dette området krever god forståelse for regnskap og økonomi. Foruten juridisk kompetanse innen fagområdet, har vi advokater med tilleggsutdannelse innen økonomi. Vi har også kompetanse innen andre fagområder som det er viktig at håndteres på en god måte ved omorganisering, herunder arbeidsrett. Vi samarbeider godt med regnskapsførere og revisorer.

Noen eksempler på prosesser vi bistår i:

  • Stiftelse av virksomhet/selskap
  • Eierstyring og selskapsledelse
  • Omorganisering/restrukturering av virksomheter
  • Fusjon og fisjon
  • Endring av selskapsform/omdannelse
  • Generasjonsskifte i virksomheter

Vår advokat med
fagområdet «Organisering og omorganisering av virksomhet»

.