Generasjonsskifte

Vi har bred erfaring fra generasjonsskifter i familieeide foretak. Våre advokater med særlig kompetanse innen selskaps- og skatterett, arverett mv. kan bistå til å sikre en kontrollert overgang til neste generasjon. Dette kan bl.a. bidra til å begrense konflikter i familien.

Våre advokater med
fagområdet «Generasjonsskifte»