Kontrakter og forhandlinger

Kontrakts- og avtalerett, samt forhandlinger, er sentrale tjenester innenfor de fleste næringslivsområder. For bedrifter og næringsliv inngås det en rekke avtaler knyttet til næringsvirksomhetenes daglige drift, så vel som langsiktige avtaler innenfor salg, markedsføring, investeringer mv.

Vi tilbyr ulike tjenester innenfor hele rettsområdet, slik som planlegging, strategivalg, utredninger, bistand til forhandlinger, utarbeidelse av avtaler/kontrakter, gjennomføring av avtaler. Vi bistår også ved alle former for oppfølging og tvister knyttet til dette rettsområdet.

Vår kompetanse omfatter:

  • Avtaler/kontrakter
  • Forhandlinger
  • Agenter, kommisjonærer, forhandlere og andre samarbeidsformer