Fast eiendom

Vi har omfattende kompetanse innen rettsforhold knyttet til fast eiendom. Vi tilbyr bistand knyttet til avklaring av rettighetsforhold, kjøp/salg, utvikling, finansiering og utbygging av ulike typer eiendommer, herunder også bistand i forhold til offentlig regulerings- og byggemyndighet.

Vi bistår blant annet med:

  • Tvister ved mangler om kjøp/salg
  • Leiekontakter for næring
  • Oppsigelse og utkastelse
  • Regulerings- og byggesaker etter plan- og bygningsloven
  • Utviklingsavtaler
  • Tomtefeste
  • Seksjonering
  • Tinglysing
  • Ekspropriasjonsskjønn og andre skjønn knyttet til fast eiendom
  • Jordskifte