Kjøp og salg av virksomhet

Virksomhetsoverdragelser er et av våre viktigste arbeidsområder hvor vi har lang og bred erfaring. Vi bistår i alle faser av transaksjoner, fra tilrettelegging, under forhandlinger, kontraktsutforming og «due diligence» og frem til transaksjonen er gjennomført. Vi bistår med utforming av alle relevante avtaler, slik som konfidensialitetsavtale, intensjonsavtale, aksjekjøpsavtale, avtale om virksomhetsoverdragelse mv.

Våre advokater har særlig kompetanse innen selskaps- og skatterett. Det er viktig bl.a. for å identifisere og sikre gjennomføring av skatteoptimale løsninger og transaksjonsformer. Bistand og rådgivning på dette området krever god forståelse for regnskap og økonomi. Foruten juridisk kompetanse innen fagområdet, har vi advokater med tilleggsutdannelse innen økonomi. Vi har også særlig kompetanse innen andre fagområder som det er viktig at håndteres på en god måte ved transaksjoner, herunder arbeidsrett. Vi samarbeider godt med regnskapsførere og revisorer.
Noen eksempler på prosesser vi bistår i:

  • Selskapsetablering og organisering
  • Valg av transaksjonsstruktur
  • Due diligence (selskapsgjennomgang)
  • Kjøp og salg av aksjer/andeler i selskap og virksomhet («innmat»)
  • Omorganisering/restrukturering av virksomheter
  • Fusjon og fisjon
  • Egenkapitaltransaksjoner, kapitalnedsettelse og kapitalforhøyelse, utbytte og andre utdelinger, kreditt og sikkerhetsstillelse mv.
  • Endring av selskapsform/omdannelse
  • Generasjonsskifte i virksomheter

Våre advokater med fagområdet
«Kjøp og salg av virksomhet»