Entreprise

Vi er til enhver tid involvert i en rekke entreprisesaker og bistår både byggherrer, entreprenører og konsulenter med rettslige spørsmål under kontraheringsfasen, utførelsesfasen, i forbindelse med sluttoppgjør, eller i forbindelse med mislighold. Advokatene har ytt bidrag i en lang rekke utenrettslige forhandlinger, prosedyrer for domstolene, samt også i voldgift- og oppmannssaker. Arbeidsområdet omfatter alt fra mindre boligprosjekter til store bygge- og anleggsprosjekter, herunder større infrastrukturprosjekter der det offentlige er byggherre.