Arbeidsrett

Vi bistår både små og store virksomheter. Vår erfaring er at mange arbeidsgivere søker advokatbistand alt for sent, og at de vil ha god nytte av en erfaren advokat blant annet når det gjelder:

  • Ansettelse
  • Oppsigelse og avskjed
  • Innleie
  • Permittering
  • Omorganisering
  • Nedbemanning
  • Lønn