Fagområde

Lars Dahlback arbeider primært med arv og skifte, bobehandling, forretningsforhold, fast eiendom, familie-, barnevern- og straffesaker.

Fast forsvarer for Fredrikstad tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Utdanning

  • Cand.jur. Universitetet i Oslo 1987

Erfaring

  • Partner, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS 2004-
  • Egen advokatpraksis 2000-2003
  • Advokat, Advokatfirmaet Kristoffersen, Lillegraven, Skjønberg og Dahlback ANS 1994-2000
  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Kristoffersen, Lillegraven og Skjønberg ANS 1992-1994
  • Dommerfullmektig, Halden sorenskriverembete 1990-1991
  • Politiadjutant, Sarpsborg politikammer 1989-1990
  • Politifullmektig, Sarpsborg politikammer 1988-1989
  • Uni Forsikring, skadebehandler og erstatning 1987-1988