Fagområde

Knut Njøs arbeider primært med forretningsjus, generasjonsskifte, kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold, arv- og skifte.

Utdannelse

  • Cand. Jur. Universitetet i Oslo 1980

Erfaring

  • Partner, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS 1998-
  • Partner, Advokatfirmaet Ytterbøl og Njøs Ans 1992-1998
  • Dommerfullmektig, Indre Follo herredsrett Ski 1991-1992
  • Advokat, advokatfirmaet BAHR Oslo 1988-1990
  • Skattelovavdelingen i Finansdepartementet, 1983-1988, fra 1983 som byråsjef, fra 1985 som underdirektør og fra 1987 som lovrådgiver
  • Juridisk saksbehandler, Skattedirektoratet 1981-1983
  • Vit.ass., Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo 1977-1979