Karriere hos oss?

Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS er Østfolds største advokatfirma med kontorer i Sarpsborg, Fredrikstad, Moss og Halden. Firmaet driver en allsidig praksis med oppdrag over store deler av landet, men med hovedvekt på klienter fra Østfold. Vi bistår næringslivet, private klienter og det offentlige. Vi vektlegger faglig høyt nivå, god service og kompetansebygging for å være det ledende advokatfirmaet i Østfold.

Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS er medeier i EuroJuris Norge AS, og inngår dermed i en nasjonal advokatorganisasjon bestående av 17 selvstendige advokatfirmaer spredt over nær sagt hele landet. Gjennom EuroJuris har advokatfirmaet blant annet samarbeidsavtaler med If og NHO.

Vi har hatt sterk økning i sakstilfanget over tid, og vurderer fortløpende om vi skal foreta nyansettelser. 

Både etablerte og nyutdannede er velkomne til å ta kontakt med Håkon Sannrud på telefon 69 36 60 00, eller e-post til: hakon.sannrud@ytterbol.com for nærmere spørsmål dersom jobb hos oss kan være interessant.

Traineeordning 
Som ledd i rekrutteringsarbeidet har vi etablert en traineeordning. Vi ansetter traineer i forbindelse med de årlige Arbeidslivsdagene, og deltar i Bergen og Oslo. Søknader sendes inn i forbindelse med disse via Arbeidslivsdagenes egne ordninger.

Vi ønsker å gi traineene arbeidsoppgaver som ligner arbeidsoppgavene til en advokat eller en advokatfullmektig. Typiske arbeidsoppgaver vil være arbeid med løpende korrespondanse og prosessdokumenter, utredning av juridiske spørsmål, samt bistand til å forberede rettsaker.

Et opphold hos oss vil gi innblikk i firmaets arbeid og oppfølging av klienter, og vår ambisjon er at alle traineer skal få følge en hovedforhandling i løpet av oppholdet sitt.